رهبر عزیزم 
هرکس به هوای تو نباشد به جهنم
عشقش که برای تو نباشد به جهنم 

جایی که تو باشی وسط باغ بهشت است
هرکس که به پای تو نباشد به جهنم

فرقی نکند در عدم حسن وشرافت
جایی که صفای تو نباشد به جهنم

رهبرم...ما یار توییم اهل توییم اهل بهشتیم 
هرکس که تو را دوست ندارد به جهنم

  لبیک یا خامنه ای

منبع : طلبــــه مهدوی |رهبر عزیزم
برچسب ها : جهنم ,نباشد